Den svenska spellagstiftningen förklarad

I Sverige så har regeringen alltid haft en hand med när det kommer till att reglera marknaden för spel och casino. Innan internets intåg i det svenska samhället så var alla former av officiella spel i Sverige underställt det statligt ägda monopolet.

I Sverige så finns idag tre statligt drivna casinon, alla kallas för Casino Cosmopol och dessa finns i Malmö, Göteborg och Stockholm. När internet gjorde sin entré så började även spel på internet erbjudas utav ovanstående casinon.

Det har under åren som gått skett ett antal förändringar inom spelbranschen i Sverige. Lagarna som kontrollerar casinoindustrin i landet har alltid varit och förblir relativt strikta om man jämför med andra länder och deras syn på spel och casino.

Särskilt svårt är det för oberoende företag som vill etablera sig på den svenska spelmarknaden.

Lagarna som ett casino med svensk licens måste följa innebär bland annat casinot endast kan erbjuda sina spelare en mindre bonus. Bonusen är även en engångsföreteelse och får max uppgå till 100 kronor.

Detta har gjort att spel på casino utan svensk licens ökat bland svenskar då dessa plattformar ofta har flera och större bonusar än deras svenska dito.

De förändringarna som skett i och med den nya spellagstiftningen har på sikt haft en enorm inverkan marknaden för spel och casino i landet. För att få en bättre överblick varför det ser ut som det gör i landet gällande spel och lagar, så är det bra att ta en titt på bakgrunden för den svenska lagstiftningen om spel.

Spelreglerna i Sverige

Den svenska regeringen har alltid haft en samling av strikta förordningar och regler när det kommer till att reglera spel i landet. Här kommer en snabb överblick om den svenska spellagstiftningen.

Lagen om Spel

Det är nog ingen hemlighet att marknaden för spel och liknade varit ganska så rörig när det kommer till lagar och regler. Den dåvarande lagstiftningen såg till att regeringen styrde alla former av spel i Sverige.

Det fanns innan 2019 bara statligt styrda och ägda spelbolag som fick lov att erbjuda hasardspel och liknade om pengar.

Men i och med att internet trädde in i svenskarnas vardag och tillväxten av spel online ökade, så fick svenska spelentusiaster möjligheten att spela på utländska nätcasinon.

Detta gjorde den dåvarande lagstiftningen verkningslös eftersom ingen styrande kan kontrollera vilka hemsidor eller casinon en person besöker privat.

Lagen ändrades tack vare ovanstående faktor och detta innebar att oberoende/ icke statligt ägda bolag tilläts att bedriva sin verksamhet mot den svenska marknaden. Det enda som krävdes var att bolagen ansökte, godkändes samt följde reglerna för att inneha den svenska licensen för spel.

Den här förändringen brukar kallas för den nya spel lagen och den infördes år 2019. Syftet med lagen är att säkerhetsställa att bolag och företag som verkar på den svenska casinomarkaden har tillstånd att göra detta samt följer lagar och förordningar.

Det finns flera olika anledningar till att förändringar kring lagar och regler i Sverige gällnade casino var nödvändiga. Så som att den svenska myndigheten för spel var tvungna att erkänna den dåvarande och oregistrerade marknaden för spel på internet i Sverige. Att spela på internet blev lagligt redan år 2002. Man kan påstå att under en 15 års period så hade svenska spelare tillgång till en i princip oreglerad marknad.

Men det nya förändringarna samt regleringarna som trädde i kraft i och med den nya spellagstiftningen, säkerställde att Sverige kunde dra nytta av höga summor i skatter från spelare och branschen.

Spellagstiftningens effekt på den svenska casinobranschen

En säkrare marknad för spelare.

De nya reglerna kring spel i Sverige har markant förbättrat den individuella spelarens säkerhet. Med åtgärder så som obligatorisk anslutning till spelpaus.se för alla svensk licenserade casinon så kan spelare med en problematisk relation till spel, på ett enkelt sätt stänga av sig ifrån alla former av detta. Både för spel som erbjuds av casinon med svensk licens online samt off-line.

Den svenska spelmyndigheten har även sett till att alla företag som vill erbjuda spel under den svenska licensen strikt måste efterfölja regler och föreskrifter för detta.

Lämna en kommentar