Ny tidsplan för ändringar i spellagstiftningen i Curacao

Det ser ut som att de väntade ändringarna i Curacaos spellagstiftning får vänta. I en ny uppdatering från den holländska regeringen så kan vi få vänta till någon gång i februari eller ännu längre innan det nya lagförslaget är redo att läggas fram inför regeringen i Nederländerna. När exakt de nya lagarna kan börja gälla är alltså fortfarande osäkert.

De planerade nya spelreformerna i Curacao

Som vi tidigare har tagit upp har Curacao länge i spelvärlden varit välkänt för att ha otroligt liberala spellagar. Dessutom har det bara funnits fyra oberoende privata aktörer som har hanterat licensärenden. För att göra saken värre har granskningen av licenshavarna varit minimal.

Med de nya ändringarna som snart ska träda i kraft ska det bli stora ändringar på detta system. Systemet ska bli mera likt det man finner i många andra länder, som exempelvis Sverige.

Det ska bli många flera regler och strängare krav på de spelbolag som vill få och behålla spellicensen. Därtill ska granskningen av spelbolagen bli hårdare. I stället för att allt detta sköts av de fyra aktörerna ska det hädanefter skötas av den statliga spelmyndigheten Curaçao Gaming Authority (CGA).

De nya spellagarna fördröjs

Ganska nyligen gick den nederländska regeringen ut med en uppdatering gällande dessa nya reformer. I uppdateringen från det fjärde kvartalet 2022 sade man att de nya spellagarna skulle vara redo att läggas fram inför parlamentet någon gång i februari 2023. Dock tillades att detta datum kan skjutas tillbaka på grund av synpunkter från intressenter.

Detta bekräftades lite senare i den första uppdateringen ifrån 2023 då man än en gång konstaterade att tidsplanen hade påverkats av intressenternas synpunkter. Vilka dessa intressenter är och vad deras synpunkter ska ha varit har vi inga uppgifter om.

Ny tidsplan på gång

I den senaste uppdatering uppgav också den nederländska regeringen att man fortfarande väntar på en ny tidsplan från finansministeriet i Curacao. Enligt samma dokument håller den nya tidsplanen just nu på att godkännas av finansministeriet och ska sedan skickas till Nederländerna. När detta till slut blir av vet vi inte ännu.

Det är också oklart för oss här på utsidan när vi kan förvänta oss se dessa nya spellagar bli gällande. Dock kommer vi fortsätta att hålla våra läsare uppdaterade om denna process.