MGA kräver att casinon ska övervaka indikatorer på spelberoende

Spelberoende har länge varit ett utbrett problem inom casinovärlden. Därför ser vi hela tiden myndigheter både i Sverige och utomlands ta nya krafttag för att försöka motverka problemet. Senast i tur är den maltesiska spelmyndigheten Malta Gaming Authority (MGA). Nyligen gick de ut med nyheten att de har gjort ändringar i Maltas direktiv om spelarskydd, Direktiv 2 från 2018. Dessa ändringar innebär att myndighetens licensinnehavare hädanefter måste övervaka tecken på spelberoende hos sina casinospelare.

Malta tar kliv mot en hälsosammare spelbransch

För att minska risken att spelberoende utvecklas och för att skapa en sundare och mera beroendefri spelbransch har Maltas spelmyndighet MGA nu kommit ut med nya ändringar i direktivet från 2018. Dessa ändringar hävdar att de spelsajter som har en utfärdad licens av MGA numera måste övervaka dess spelare efter tecken på spelmissbruk. Ändringarna gjordes efter den feedback som de hade fått under en nyligen genomförd samrådsprocess.

I ett uttalande sade en talesman för myndigheten:

“Vi anser att säkert, hållbart och ansvarsfullt spelande är av största vikt för spelbranschen. Efter att ha tagit emot feedback genom det särskilda samrådsförfarandet offentliggör myndigheten härmed dessa ändringar i syfte att stärka och förtydliga det nuvarande regelverket för spelarskydd.”

Dessa ändringar är bara ett första steg i en hälsosammare riktning. Den nya ramen som trädde i kraft den 12 januari 2023 gör det nämligen enklare för myndigheten att lägga till ytterligare ändringar och förbättringar i framtiden.

Analysverktyg för övervakning och åtgärder

För att uppnå denna nya övervakning ska analysverktyg börja tillämpas för att hjälpa till med att identifiera de personer som befinner sig i riskzonen. Dessutom ska även personalen på spelsajterna undergå träning för att lära sig att känna igen de tidiga indikatorer som ofta kan synas hos de individer som har ett problem med spelandet.

Dessa indikatorer ska omfatta höga och frekventa insättningar, användningen av många betalmetoder och ångrandet av uttag. Lägg därtill att licenshavaren ska även hålla utkik efter andra indikatorer som aggression, oro, ångest, skrämsel, ökade klagomål och användningen av hjälpmedel för ansvarsfullt spelande.

Ändringarna i direktivet fastställer även att licensinnehavaren ska vidta lämpliga åtgärder när ett problematiskt spelande väl har identifieras. Exakt vilka dessa åtgärder skulle vara är dock inte helt tydligt.

Implementering av påminnelser

De nya ändringarna anger också att licenshavarna ska implementera en mängd diverse tekniska funktioner för att påminna spelarna om att de spelar för riktiga pengar. Dessutom ska spelarens saldo alltid vara synligt.

Utöver det ska också spelaren ha möjligheten att se över sin egen spelhistorik. Denna historik ska inkludera uppgifter om hur mycket spelaren har spelat för samt totala vinster och förluster.

Hur effektiva alla dessa nya åtgärder kommer att vara återstår att se. Det är i alla fall ett positivt tecken att allt fler och fler myndigheter tar de nödvändiga steg som krävs för att motverka spelberoende.