Cookies och Integritetspolicy

Integritetspolicy

När du använder vår tjänst kommer vi att lagra en del av dina uppgifter. Anledningen till att vi gör detta är bland annat för att vi vill att du ska få en så bra upplevelse som möjligt. Du kan läsa mer om vilken typ av information vi sparar, och varför vi gör det.

Skydd av din integritet

Vi tar hanteringen av dina personliga uppgifter på allra största allvar. Vi förespråkar rättvis och transparent databehandling i enlighet med de regler som är uppsatta.
Den här integritetspolicyn förklarar hur vi hanterar din personliga information på hemsidan.

Uppgiftsansvar och kontaktinformation

Vi är ansvariga för hanteringen av den personliga information som vi får från dig.
Vår kontaktinformation är följande:
support @ spelacasinonu.com

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor angående hur vi hanterar din personliga information.

Vi är baserade i Danmark och följer Danmarks lagar och regler. Integritetspolicyn är ursprungligen skriven på danska. Om en översatt version av denna integritetspolicy strider eller motsäger den ursprungliga danska versionen på något sätt är det den danska versionen som gäller. Vi reserverar oss rätten att göra förändringar i vår integritetspolicy och dessa förändringar blir giltiga omedelbart.

Vi hanterar följande information om dig

Vi kan hantera följande personliga information om dig:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Användar-ID
 • Facebookbild
 • IP-adresser
 • Loggfiler om ditt beteende på hemsidan, inklusive vilka sidor du har besökt på domänen.
 • Tidsstämpel
 • Adress
 • Land
 • Födelsedatum

Annan cookiedata som kan innehålla personligt identifierbara uppgifter.

Syfte och rättslig grund för behandling av uppgifter

Syfte

Syftet med behandlingen av dina personliga uppgifter är följande:

 • För att marknadsföra erbjudanden som presenteras på den här hemsidan och för att skicka nyhetsbrev, om du har givit tillåtelse om detta.
 • För att hantera frågor relaterade till kundsupport.
 • Analys av aktiviteter på sidan och besökarnas användning av webbplatsen.
 • För att förhindra intrång från hackare.

När du använder hemsidan samlar vi in personliga uppgifter från dig. Du kan inte använda hemsidan utan att vi samlar in en del av dina personliga uppgifter. Du notifieras om detta i tillståndsformuläret i den pop-up som visas när du besöker sidan för första gången.

De personliga uppgifter som vi samlar in är baserade på hur du beter dig på hemsidan. Exempelvis vilka sidor du besöker, när och hur länge, tillsammans med din IP-adress. IP-adresser samlas in för att övervaka oregelbunden trafik och är viktigt för att vi ska kunna förhindra attacker från hackare. Vi kan även blockera besökare om deras IP-adresser visar att de befinner sig på en plats med spelrestriktioner.

Vi hanterar endast dina personliga uppgifter för att uppfylla de syften som beskrivs ovan, vilket är anledningen till varför uppgifterna samlas in och hanteras.

Rättslig grund

Vi är skyldiga att informera dig om den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter, vilket är följande:

 • Att du har gett ditt samtycke till behandling av dina personliga uppgifter, cf. Databeskyttelsesforordningen (Dataskyddsförordningen) artikel 6, paragraf 1, punkt a.
 • Att behandlingen av dina personliga uppgifter görs med hänsyn till att förhindra hackerattacker baserade på en intresseavvägning som föregår dina grundläggande rättigheter cf. Databeskyttelsesforordningen (Dataskyddsförordningen) artikel 6, paragraf 1, punkt f.

Profilering

Profilering definieras som “all form av automatisk behandling av personliga uppgifter som består av att använda personliga uppgifter för att utvärdera personens arbete, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, geografiska position eller rörelser.

Vi använder automatiska beslut och profilerar därmed för att definiera målgrupper baserade på geografiska platser och intressen. Profileringen sker baserat på om du har uttryck intresse för spel genom att besöka vår hemsida. Du kan därmed förvänta dig att presenteras med banners på andra hemsidor, samt att du kan presenteras för annonser på Facebook och andra sociala medier vi använder för att nå vår målgrupp. Det kommer även att sparas information om vart du besöker hemsidan ifrån, och den geografiska lokaliseringen kan påverka hur vi skapar kampanjer. Vi kommer att rikta in kampanjer mot specifika geografiska områden i händelse av att den ackumulerade profildata vi samlar in kan dra slutsatsen att det finns stort intresse för vår marknadsföring i specifika städer/länder.

Var dina personliga uppgifter kommer ifrån

Den registreras när du interagerar med oss genom att besöka hemsidan direkt eller indirekt. Detta kan exempelvis vara genom att interagera med vår Facebooksida eller om du har skrivit upp dig på hemsidans nyhetsbrev. Detta kan leda till att du blir presenterad med inriktade annonser.

All data hämtas där den är registrerad. Om du har interagerat med vårt varumärke på Facebook agerar Facebook som en mellanhand mellan den registrerade datan och oss, detta eftersom att vi får uppgifterna genom Facebook.

Facebook ger oss ingen personligt identifierbar information om dig när vi använder plattformen förutom de beskrivna typerna av personliga uppgifter i paragraf 3, förutom om du aktivt interagerar med vårt varumärke på Facebook.

Affärspartners

Överföring

Vi överför dina uppgifter till tredje part om vi har mottagit din tydliga tillåtelse att göra så, eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett legitimt intresse. Dessa tredje parter listas nedan:

 • Myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga enligt lagstiftning.

Databehandlare

För att kunna erbjuda dig de bästa tjänsterna använder vi följande databehandlare:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Ubivox Danmark ApS
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB

Överföring till ett tredje land

Vi överför dina personliga uppgifter till mottagare utanför EU och EEA.

Överföringen sker till följande organisationer baserade i USA: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd. och Campaign Monitor Ltd. Utöver detta sker en överföring av personliga uppgifter till Innocraft Ltd. som är baserade i New Zealand.

EU-kommissionen har tagit ett beslut angående säkerhetsnivån av personliga uppgifter, och det verkar som att säkerhetsnivån inte är tillräcklig i USA. EU-kommissionen har dock fastställt att organisationer baserade i USA är “säkra områden” om de har anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield.

EU-kommissionen anser att Nya Zeeland är ett säkert tredjeland.

Vi överför uppgifter till följande organisationer baserade i USA som är en del av Privacy Shield:

 • Facebook Ltd.
 • Google Ltd.
 • Sendrgid Ltd.
 • Microsoft Ltd.

Överföringen av personliga uppgifter till Campaign Monitor Ltd. är i enlighet med EU-kommissionens Standard Contract.

Borttagning

Dina personliga uppgifter sparas bara så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet förutom om annat krävs i enlighet med lagar och regler. Bokföringslagens regler för att lagra bokföringsregister är 5 år, samt för innevarande år.

Loggfiler, inklusive IP-adresser, lagras i fem år innan de raderas. Google Analytics-data lagras i 26 månader innan de raderas.

Dina rättigheter

Kontaktinformation om du vill använda dina rättigheter

Om du vill använda de rättigheter som anges nedan måste du kontakta oss via kontaktinformationen som visas högst upp i denna integritetspolicy.

 • Rätt till insikt (se personliga uppgifter): Du har rätt till insikt i de personliga uppgifter som vi hanterar, tillsammans med annan information. Rätten till insikt får inte inkräkta på andras rättigheter.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få dina felaktiga personliga uppgifter rättade.
 • Rätt till borttagning av personliga uppgifter: I speciella fall har du rätt till att få dina personliga uppgifter borttagna innan den generella tidslinjen för borttagning inträffar.
 • Rätt till begränsning av behandling: I vissa fall har du rätt till att begränsa behandlingen av dina personliga uppgifter. Om du har rätten att begränsa behandlingen av din data kan vi endast behandla datan – förutom för lagring – med din tillåtelse, eller om lagen kräver det, eller för att skydda en person eller viktiga offentliga intressen.
 • Rätten att överföra data (dataportabilitet): När vår behandling av dina personliga uppgifter är baserad på tillåtelse eller ett kontrakt och att behandlingen är automatisk är dataportabilitet din rättighet. Rätten innebär att du har rätt att få dina personliga uppgifter skickade till dig på ett strukturerat och maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör.
 • Rätt till invändningar: I vissa fall har du rätt att göra invändningar mot vår annars lagliga hantering av dina personliga uppgifter. Du kan även invända mot vår behandling av dina personliga uppgifter för direkt marknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om vi ​​baserar vår behandling på ditt samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter helt eller delvis. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte legitimiteten för den behandling som vi har utfört innan du återkallar ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer det att träda i kraft från och med det ögonblick som du drar tillbaka samtycket.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i den danska DPA-guiden till de registrerades rättigheter som du hittar på www.datatilsynet.dk.

Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till danska DPA. De har följande kontaktinformation:

Datatilsynet (DPA)

Address: Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen

E-mail: dt @ datatilsynet.dk

Phone number: + 45 33 19 32 00

Homepage: www.datatilsynet.dk

Uppdaterad: 08/02/2021

Cookiepolicy

Detta avtal skrevs ursprungligen på danska (DK). I den utsträckning någon översatt version av detta avtal strider mot den danska versionen är det den danska versionen som gäller. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra cookie- och sekretesspolicy. Sådana ändringar ska visas här och träder i kraft omedelbart.

Vad är cookies?

Den här hemsida använder – precis som de flesta andra sajter – cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator, telefon, platta eller liknande enhet med syftet att känna igen enheten, komma ihåg preferenser, skapa statistik och rikta in annonser. Cookies kan innehålla text, siffror eller datum, men ingen personlig information sparas i en cookie, och de kan inte innehålla skadliga kod (exempelvis virus). Vi och följande databehandlare har tillgång till den lagrade datan: Microsoft Ltd., Google Ltd., Match2One AB och Facebook Ltd.

När du använder vår hemsida accepterar du användningen av cookies, inklusive cookies från tredje part, men det går när som helst att ta bort eller blockera cookies. Längst ner på sidan kan du se vilka cookies som lagras på din dator, mobiltelefon, platta eller annan enhet som du använder när du besöker vår sida.

Om du tar bort eller blockerar cookies blir annonserna mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kommer möjligtvis även märka att hemsidan inte fungerar perfekt, samt att det kan finnas material som du inte har tillgång till.

Cookies sparas även i loggfilerna som samlas in från hemsidans användare. Loggfiler genereras från alla hemsidor, och den här sidan är inget undantag. Loggfiler innehåller i princip en överblick över 1) vilka sidor som har besökts på hemsidan, 2) när de besöktes och 3) var de besöktes ifrån, vilket betyder att loggfilerna samlar in användares IP-adresser. Baserat på den insamlade informationen från loggfilerna kan vi endast se vilken stad du besöker från, inte din exakta geografiska lokalisering. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personliga uppgifter, inklusive din IP-adress, i vår integritetspolicy.

Dessa loggfiler kommer användas för att övervaka trafiken på hemsidan och som en säkerhetsåtgärd. En av anledningarna till att vi samlar in IP-adresser är att vi kan använda dem för att förhindra hackerattacker.

Om vi kan se ett ovanligt mönster för vart trafiken kommer ifrån i loggfilerna kan det vara ett tecken på en hackerattack. Genom att övervaka våra användares lokalisering via IP-adresser är vi bättre förberedda att förhindra hackerattacker.

Loggfiler, inklusive IP-adresser, sparas i 5 år innan de tas bort.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies av flera olika anledningar, exempelvis för att optimera vår marknadsföring och din användarupplevelse, men även för att säkra och förbättra hemsidans tekniska funktionalitet.

En del av den data vi samlar in genom cookies används för att analysera våra användares beteende på hemsidan. Dessa cookies kan ge oss en överblick över vilka enheter hemsidan besöks genom, vilka sidor användare besöker, vilka marknadsföringskanaler användare kommer ifrån, och hur lång tid de spenderar på sidan. Om användare klickar på annonser eller affiliatelänkar på sidan kommer det att registreras och inkluderas i vår analys av sidan.

Vi använder uppgifterna för att optimera vår egna marknadsföring och som ett verktyg för att förbättra användarupplevelsen, optimera vår hemsida och för att skapa inriktade annonser online, detta för att du ska kunna exponeras för annonser som är mer relevanta för dig.

Cookies används även för att göra hemsidan mer funktionell för dess användare. Användningen av cookies betyder att användare inte behöver ladda ner lika mycket uppgifter när de återbesöker hemsidan, och att hemsidan kan komma ihåg användarens preferenser. Detta optimerar användarupplevelsen, laddning av material och sidans svarstid.

Användningen av cookies gör att det är möjligt att göra pågående justering av sidan för att tillgodose användarens behov som identifieras genom deras beteende.
Förutom oss lämnar tredje parter även cookies på din hårddisk när de använder sidan. Du kan läsa mer om vilka tredje parter som gör detta under “Tredjepartstillägg som lämnar cookies”.

Vilka cookies använder vi?

Du kan se en lista av de cookies som lagras på din hårddisk, mobil eller surfplatta när du besöker vår sidan. Den hittar du längst ner på sidan.

Värmekartor

Periodvis använder hemsidan värmekartor som visar vart användarna befinner sig. Denna data och information kommer att lagras.
En värmekarta är ett verktyg för att identifiera specifika rörelser hos användare på hemsidan, och kan vara användbart att känna till vid optimering av hemsidan och dess layout.

Cookies som används för analys

Sidan använder programmen”Google Analytics” och ”Matomo” för att analysera från vilken geografisk lokalisering som dess användare besöker sidan ifrån. Detta kan identifieras via användares IP-adresser.

Den geografiska lokaliseringen innebär – som nämnts tidigare – inte att vi kan se användares exakta adresser eller platser, vi kan endast se vilken stad de besöker sajten ifrån.

Anledningen till varför vi samlar in information om användarens geografiska lokalisering är först och främst för att se till att vi endast släpper in besökare som inte är förbjudna att besöka casinosajter tack vare lagar och regler.

Sidan samlar anonymt in statistik om användares besök på sidan, inklusive antalet besök, den genomsnittliga tiden de spenderar på sidan, samt vilka sidor som har laddats. Målet är att segmentera sidans användare baserat på faktorer som demografi och geografi, vilket gör det möjligt att strukturera och förstå målgruppen och att presentera onlineannonser för dem.

Inriktad reklam

När du använder den här sidan sparas cookies på din hårddisk, mobiltelefon eller surfplatta som säkerställer att onlineannonser kan riktas in för att vara relevanta för dig, antingen när du använder sociala medier som Facebook, Instagram, eller när du besöker andra hemsidor.

Det betyder även att du presenteras med banners från oss när du besöker andra hemsidor.
Det riktade marknadsföringsarbetet slutar senast 180 dagar från det att du senast besökte webbplatsen. Du kan också undvika riktade annonser genom att radera eller blockera cookies.

Tredjepartscookies som lämnar cookies

På webbplatsen kan du stöta på olika externa plugins, såsom inbäddade Youtube-videor eller liknande funktioner. Dessa plugins kan lämna en cookie på din hårddisk, mobiltelefon eller surfplatta. Denna kategori av cookies härrör från tredje parts tjänster på webbplatsen.

Vanliga tredjepartscookies är exempelvis:

 • Youtube – Kan finnas på hemsidan tack vare inbäddade videor på hemsidan
 • Affiliatecookies – Kan finnas på sidan tack vare länkar till spelleverantörer (casinon, pokersajter, bingosajter och bettingsajter).

Anledningar till varför vi har inkluderat dessa funktioner på sidan är för att de tillåter oss att erbjuda fler funktioner till användarna (exempelvis videor) och andra fördelar.

Hur länge lagrar vi användarinformation?

Information om användarens besök på webbplatsen lagras i upp till 26 månader i Google Analytics. Om en användare besöker webbplatsen flera gånger under 26 månader kommer lagringsperioden att startas om och lagras i 26 månader från det senaste besöket. Det kallas även för ”datalagring”.

Insamling av data är i enlighet med Googles riktlinjer och innehåller ingen personlig information av användarna.

Målet med den pågående insamlingen av data och lagring av data i upp till 26 månader är att ge våra användare bästa möjliga upplevelse på vår webbplats.

Google Analytics-data lagras i upp till 26 månader för att kunna skapa statistik över webbplatsens årliga utveckling och för att ha jämförbar data vid återblickar och för att mäta webbplatsens trafik.

Användare som har interagerat med eller besökt webbplatsen via Facebook Marketing kommer att lagras i en Facebook Pixel i upp till 180 dagar i enlighet med Facebooks riktlinjer. All data anonymiseras av Facebook.

Målet med Facebook Pixel är att rikta in annonser och marknadsföring från webbplatsen via Facebook och att presentera användarna för annonser som matchar deras intressen och behov.

Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill lagra cookies på din hårddisk, mobiltelefon eller surfplatta kan du radera dem när som helst. Det är även enkelt och inte särskilt tidskrävande. Du hittar en guide för att radera cookies genom följande länk: https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-delete-cookies/

Om du inte vill att din hårddisk, mobiltelefon eller surfplatta lagrar cookies när du surfar online kan du välja att blockera alla cookies eller att få en varning varje gång din dator, mobiltelefon eller surfplatta vill lagra en cookie. I följande länk kan du hitta en guide om hur du ändrar inställningarna i din webbläsare för att blockera cookies: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Kontaktinformation

Om du har klagomål eller frågor om hur cookies, personlig information eller annan information om ditt beteende på webbplatsen används, är du välkommen att kontakta oss via e-post. Alla frågor och funderingar kommer att tas på allvar och besvaras så snabbt som möjligt.

E-postadress:
[email protected]
Uppdaterad: 1/02/2021